Få  et skræddersyet kursus i ledelseskommunikation

Kommunikation er det vigtigste ledelsesværktøj i en leders hverdag. Ofte bliver dine kompetencer og succes vurderet ud fra, hvordan du kommunikere og hvordan du gennem dialog skaber mening og engagement.

Hvis du vil have gennemslagskraft som leder, skal du kunne kommunikere, tolke og skabe mening for dine medarbejdere. Den Kommunikative Leder 1 styrker dine kommunikationskompetencer og dine personlige og menneskelige kompetencer. Er du positivt orienteret mod kommunikation og ønsker at udfordre og tage ejerskab på kommunikationen, så er Den Kommunikative Leder 1 kurset for dig eller et team af ledere fra virksomheden.

Den kommunikative leder opfattes som åben og inkluderende. Din rolle som kommunikativ leder er, at engagere medarbejderne i en dialog og aktivt udføre og søge feedback og involvering fra dine medarbejdere i beslutninger.

På kurset Den Kommunikative Leder 1 får du forståelse for din rolle som kommunikator. Du får en skræddersyet indgang til, hvad der virker for dig og din person og hvad der virker i forskellige sammenhænge. Vi træner dine styrker og udfordre dine begrænsninger.

I værktøjskassen får du hjælp til at lære at afkode dine medarbejderes behov og adfærd og du får værktøjer med, så du løbende kan arbejde med din kommunikation. Vi afslutter kurset med konkrete mål for din ledelseskommunikation.

Den Kommunikative Leder 1 giver dig en indføring i:

Motivation og engagement. Forstå og afkod dine medarbejderes ledelsesmæssige behov
Ledelseskommunikation i organisationen
Din personlige gennemslagskraft og kommunikative kompetencer
Forandringer og forandringskommunikation – set fra et medarbejderperspektiv
Aktiv lytning og empatisk kommunikation
Den gode samtale og den besværlige samtale
Feedback som motivationsdriver og kulturskaber
Overbevisning og positionering
Din personlige kommunikationsplan
Kommunikation og relationer, konflikthåndtering
Kommunikation som værktøj til sætte retning, inspirere, engagere og motivere og ikke mindst som middel til at opnå forretningsmæssige resultater

Ledelse og kommunikation

For os handler god ledelse derfor om at skabe tydelige og attraktive billeder af, hvor organisationen bevæger sig hen. Din opgave er at få flest mulige til at koble sig på retningen – uanset om du er topleder eller mellemleder.

Du må kommunikere tydeligt og klart, hvad der er til forhandling, og hvad der ikke er til forhandling. Den kommunikative leder er derfor en leder, der er bevidst om sin egen position som sprog- og kulturskaber. Og som forstår at bruge denne position på en opgavefokuseret, fremadrettet og inviterende måde. Så du aktivt kan medvirke til at frigøre medarbejdernes potentialer og kompetencer til at skabe værdi og vækst.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan skræddersy et program til dig eller din virksomhed.

 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.