Kommunikation er det vigtigste ledelsesværktøj i en leders hverdag. Ofte bliver dine kompetencer og succes vurderet ud fra, hvordan du […]

Kommunikation er det vigtigste ledelsesværktøj i en leders hverdag. Ofte bliver dine kompetencer og succes vurderet ud fra, hvordan du kommunikere og hvordan du gennem dialog skaber mening og engagement.

Den kommunikative leder opfattes som åben og inkluderende. Din rolle som kommunikativ leder er, at engagere medarbejderne i en dialog og aktivt udføre og søge feedback og involvering fra dine medarbejdere i beslutninger.

Hvis du vil have gennemslagskraft som leder, skal du kunne kommunikere, tolke og skabe mening for dine medarbejdere. Den Kommunikative Leder 2 styrker dine kommunikationskompetencer og dine personlige og menneskelige kompetencer. Vi ser på, hvad den sociale forretning betyder for dit lederskab, hvordan du navigerer i en krise og hvordan de stigende krav om transparens og åbenheden påvirker dit lederskab, dine medarbejdere og din position som leder.

Er du positivt orienteret mod kommunikation og ønsker at udfordre og tage ejerskab på kommunikationen, så er Den Kommunikative Leder 1 og 2 kurset for dig eller et team af ledere fra virksomheden.

Kurserne kan tages uafhængigt af hinanden, og de enkelte elementer vil kunne flettes sammen til et skræddersyet kurser, som passer præcis til din virksomhed og jeres udfordringer.

På kurset Den Kommunikative Leder 2 får du forståelse for din rolle som kommunikator, facilitator og arkitekt i en stadig mere kompliceret kommunikationsverden. Du får en skræddersyet indgang til, hvad der virker for dig og din person, og hvad der virker i forskellige sammenhænge.

I værktøjskassen får du hjælp til at lære at afkode dine medarbejderes behov og adfærd og du får værktøjer med, så du løbende kan arbejde med din kommunikation. Vi afslutter kurset med konkrete mål for din ledelseskommunikation.

Den Kommunikative Leder 2 giver dig en indføring i:

Spræng siloerne – Den sociale forretning som udfordrer
Transparens og åbenhed i lederskabet
Selvledelse og kommunikation
Generation C – fremtidens medarbejdere
Din personlige gennemslagskraft og kommunikative kompetencer gennem sociale platforme. Hvordan skaber du overbevisning og positionering gennem sociale medier?
Kontrol og tillid i en åben organisation
Forandringer og forandringskommunikation – Inddragelse, dialog, værktøjer og nye kanaler
Værdiledelse
Sociale medier som motivationsdriver og kulturskaber
Din personlige kommunikationsplan
Kommunikation og relationer, konflikthåndtering
Krisekommunikation
Kriseledelse
Nye værktøjer til din kommunikation

Ledelse og kommunikation
For os handler god ledelse derfor om at skabe tydelige og attraktive billeder af, hvor organisationen bevæger sig hen. Din opgave er at få flest mulige til at koble sig på retningen – uanset om du er topleder eller mellemleder.

Du må kommunikere tydeligt og klart, hvad der er til forhandling, og hvad der ikke er til forhandling. Den kommunikative leder er derfor en leder, der er bevidst om sin egen position som sprog- og kulturskaber. Og som forstår at bruge denne position på en opgavefokuseret, fremadrettet og inviterende måde. Så du aktivt kan medvirke til at frigøre medarbejdernes potentialer og kompetencer til at skabe værdi og vækst.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan skræddersy et program til dig eller din virksomhed.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.